7. Integruotas istorijos ir geografijos kursas – socialinio ugdymo dalis
7.1. Paskirtis
 
Integruoto istorijos ir geografijos kurso (toliau – integruotas kursas) paskirtis – formuoti vientisą pasaulio vaizdą, parodyti glaudų gamtos ir visuomenės ryšį. Mokiniai, pasirinkę integruotą kursą, plėtoja istorijos ir geografijos bendruosius gebėjimus, vertybines nuostatas, ugdosi socialinę kompetenciją.
Integruotas kursas skirtas apibendrintai perteikti istorijos ir geografijos dalykų žinias ir gebėjimus.
Integruotas istorijos ir geografijos kursas yra laisvai pasirenkamas.