6. Geografija – socialinio ugdymo dalis
6.1. Dalyko paskirtis
 
Viduriniame ugdyme geografija yra mokomasis dalykas, kuriame siejami gamtos ir socialiniai mokslai. Jis nagrinėja gamtos ir visuomenės struktūras bei santykius ir, greta istorijos, teisės, filosofijos, religijotyros, ekonomikos ir verslumo, padeda siekti socialinio ugdymo tikslų ir uždavinių. Geografijos vidurinio ugdymo ben­droji programa skirta pedagogams, kurie jau moko arba rengiasi mokyti geografijos 11–12 klasėse (III–IV gimnazijų klasėse), mokymo priemonių rengėjams, brandos egzaminų užduočių rengėjams, aukštųjų mokyklų geografijos dėstytojams.