14. Ekonomikas ir verslumas – socialinio ugdymo dalis
14.1. Paskirtis
 
Ekonomikos ir verslumo programos paskirtis – sudaryti sąlygas ekonomika besidomintiems mokiniams plėtoti savo žinias ir supratimą šioje srityje, ugdyti gebėjimą tvarkyti asmeninius finansus ir verslumo kompetenciją, formuotis modernios ekonomikos samprata paremtą požiūrį į nuolat kintančias ekonomines sąlygas.