13.4. Pašaukimai gyvenimui
13.4.1. Katalikų tikybos programos modulis
13.4.2. Tikslas
 
Mokant katalikų tikybos siekiama mokiniams padėti pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią remiantis krikščioniškąja pašaukimo samprata. Jie yra skatinami pastebėti ir suprasti Dievo kvietimą pozityviai bei kūrybingai išreikšti save pasaulyje ir į tai atsiliepti maksimaliai naudojant savo gabumus, talentus bei įgytuosius gebėji­mus bendrajam gėriui.