1. Meninio ugdymo paskirtis
 
1.1. Meninio ugdymo paskirtis yra plėtoti jaunuolių dalykines menines ir bendrąsias kompetencijas, įgytas pagrindinėje mokykloje. Dalykų pasiūla užtikrina galimybę įvairių meninių pasiekimų, interesų, polinkių ir poreikių mokiniams pasirinkti sau patrauklią meninio ugdymo programą.
1.2. Meninis ugdymas yra svarbus veiksnys kuriant kultūringą ir kūrybingą visuomenę. Kūrybinė meninė raiška ugdo mokinių vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, skatina kritinį mąstymą ir požiūrių įvairovę. Svarbu, kad kiekvienoje mokykloje mokiniams būtų sudaromos kuo platesnės galimybės rinktis meninio ugdymo dalykus, kuriamos šiuolaikiškai įrengtos menų mokymosi erdvės, taikomi naujoviški metodai.
1.3. Meninio ugdymo dalykų programos yra dvejopos. Dalis programų tęsia pagrindinės mokyklos kursą (dailė, muzika, šokis, teatras) ir yra orientuotos į mokinių meninės raiškos gebėjimų ugdymą. Kita dalis programų yra siejamos su kompiuterinėmis technologijomis (filmų kūrimas, fotografija, grafinis dizainas, kompiuterinės muzikos technologijos). Šios programos orientuotos į kūrybos proceso pažinimą, mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymą ir tam reikalingų kompiuterinių technologijų įvaldymą. pasirinkę šias programas, mokiniai įgytą patirtį galės pritaikyti studijuodami interaktyvųjį dizainą, fotografiją, garso inžineriją ar pan.
1.4. Mokiniai, pagrindinėje mokykloje mokęsi dailės, muzikos, šokio, teatro arba šiuolaikinių menų dalykų, vidurinėje mokykloje gali rinktis bet kurią iš vidurinio meninio ugdymo programų.
1.5. Vidurinio ugdymo bendrosios menų programos atliepia naujausių Lietuvos ir Europos švietimo dokumentų (Mokymosi visą gyvenimą memorandumas, Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo koncepcija, Meninio ugdymo kryptys (Road Map for Arts Education) ir kt.), šiuolaikinių meninio ugdymo teorijų nuostatas.