1. Dalyko paskirtis
 
1.1. Matematika pasaulio pažinimo instrumentas, leidžiantis ugdyti ir ugdytis gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti ir formalizuoti mintis, analizuoti, įrodyti, kritiškai vertinti, lavintis vaizdinį, erdvinį ir stochastinį mąstymą. Žinomų matematikos sąvokų, matematinių modelių, metodų, ryšių įvairioms situacijoms analizuoti supratimas ir taikymas ne tik sudaro prielaidas kiekvienam mokiniui geriau pažinti pasaulį, perimti šimtmečiais susiformavusią mąstymo ir veiklos kultūrą, bet ir padeda praktinėje veikloje, kasdieniame gyvenime.
1.2. Matematikos vidurinio ugdymo bendroji programa skirta pedagogams, kurie jau moko arba rengiasi mokyti matematikos 11–12 klasėse (3–4 gimn. klasėse), mokymo priemonių rengėjams, brandos egzaminų užduočių rengėjams, aukštųjų mokyklų matematikos dėstytojams.
1.3. Vidurinėje mokykloje mokiniai gali mokytis matematikos pagal bendrojo kurso arba išplėstinio kurso programą.
1.4. Programoje pateikti rekomenduojami matematikoje vartojami žymenys.