I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kūno kultūra vidurinėje mokykloje skirta kompetencijoms ugdyti, skatinant mokinių fizinio aktyvumo poreikį ir siekiant įtvirtinti nuostatą būti fiziškai aktyviam visą gyvenimą.
1.2. Remiantis šiuolaikinėmis mokymosi teorijomis siekiama suteikti mokiniams daugiau galimybių rinktis ugdymo turinį, labiau pritaikyti jį pagal individualius mokymosi poreikius ir savybes, tinkamai suderinti akademinį mokymąsi ir mokymąsi per praktinę veiklą. Mokymasis, susietas su asmeninėmis stiprybėmis ir gyvenimo praktika, tampa patrauklesnis, prasmingesnis ir veiksmingesnis.
1.3. Kūno kultūra yra ta sritis, kur į praktinę veiklą linkę mokiniai labiausiai patiria mokymosi sėkmę. Mokymasis, susietas su praktine veikla, turi daugiau vertės ir patrauklumo mokiniams, nes jie patys dalyvauja kuriant mokymosi turinį, greičiau pamato savo veiklos rezultatą ir jo prasmingumą. Kūno kultūros modulių programos yra susietos su gyvenimiška patirtimi ir yra patrauklios mokiniams.
1.4. Kūno kultūros moduliai suteiks mokiniams daugiau ugdymo turinio pasirinkimo galimybių, kurios atitiks mokinių mokymosi poreikius ir stilių. Turėdami papildomo pasirinkimo teisę mokiniai išreikš save veikloje, kuri, jų pačių požiūriu, patrauklesnė, perspektyvesnė, susijusi su tolesniu gyvensenos ir profesijos pasirinkimu.
1.5. XI–XII klasėse mokiniai, be bendrosios kūno kultūros programos, pasirinkdami kūno kultūros modulį, turės daugiau galimybių išreikšti save patinkančioje fizinėje veikloje, atskleisti asmeninius kūrybinius gebėjimus, įgyvendinti projektinę veiklą.