13.3. Katalikybė ir pasaulio religijos 
13.3.1. Katalikų tikybos programos modulis 
13.3.2.Tikslas
 
Padėti mokiniams būti ir veikti visuomenėje vadovaujantis krikščioniškosiomis vertybėmis, kelti, analizuoti ir ieškoti atsakymų į egzistencinius žmonijos klausimus remiantis krikščionybės ir didžiųjų pasaulio religijų patirtimi, suvokti savo gyvenimo misiją, įsisąmoninti savo asmens, religinį, socialinį tapatumą, kurti toleran­tiškus, pozityvius, atsakingus santykius su kitais žmonėmis ir pasauliu.