10.1. Mokinių pasiekimai
 
10.1.1. Šiame skyriuje aprašomi išplėstinio kurso Duomenų bazių kūrimas ir valdymas modulio mokinių pasiekimams keliami reikalavimai. Lentelėje aprašoma, kokios turi būti mokinių žinios ir supratimas, kokie ugdomi gebėjimai; vėliau nurodoma turinio apimtis: užrašoma tema ir atskleidžiama jos apimtis. Skyriaus pa­baigoje pateikiamas mokinių pasiekimų lygių požymių aprašas.
10.1.2. Šioje lentelėje aprašomi mokinių pasiekimai: nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimas.