16. Evangelikų reformatų tikyba – dorinio ugdymo dalis 
16.1. Dalyko paskirtis
 
Evangelikų reformatų tikybos programa atnaujinta 11–12 klasėms.
Šios konfesijos tikybos mokymas vykdomas asmenų, kurie yra įgalioti Lietuvos Evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos.
Evangelikų reformatų tikybos pamokose pabrėžiama evangelikų reformatų konfesijos istorinė ir religinė patirtis, mokiniai mokomi atrasti asmeninį santykį su Dievu ir gyventi remiantis Šventojo Rašto išmintimi.
Evangelikų reformatų tikybos programa sudaryta remiantis Šventuoju Raštu (Biblija), pagrindiniais evangelikų reformatų išpažinimo raštais, Heidelbergo Katekizmu, Evangelikų reformatų bažnyčios paveldu ir jos istorija.
Evangelikų reformatų tikybos programa siejama su:
  • kitų krikščioniškųjų konfesijų ir etikos programomis, aptariant žmonių sugyvenimo principus;
  • gimtosios kalbos ir literatūros programomis, skaitant Šventąjį Raštą, analizuojant, interpretuojant ir vaidinant;
  • istorijos programa, mokantis Bažnyčios istorijos Lietuvoje ir pasaulyje, nagrinėjant jos įtaką žmonijos istorijos raidai;
  • meninių dalykų programomis, patiriant dvasingumo raiškos įvairovę, aiškinantis meno kūrinių svarbą religiniame gyvenime.