15. Evangelikų liuteronų tikyba – dorinio ugdymo dalis
15.1. Dalyko paskirtis
 
Evangelikų liuteronų tikybos 11–12 klasėse galima mokyti(s) nuosekliai per dvejus metus arba intensyviai per vienerius metus. Pamokose gali dalyvauti įvairaus amžiaus vaikai, jeigu evangelikų liuteronų religinės bendruomenės vaikų skaičius pamokose yra mažas. Tokiu atveju pamokos gali vykti integruotai su pagrindinio ugdymo klasėmis, o mokymo programos derinamos atsižvelgiant į plėtojamas bendras ugdomosios veiklos sritis ir individualizuojamos pagal skirtingą mokinių pasiekimų lygį.
Šios konfesijos tikybos mokymas vykdomas asmenų, kurie yra įgalioti Evangelikų liuteronų bažnyčios re­komendacijomis. Programa atitinka pagrindines krikščioniškosios tikybos normas, parengta remiantis Visuotinės Kristų išpažįstančios bažnyčios mokymu ir ieškant bendrų sąlyčio taškų su kitomis konfesijomis ir reli­gijomis, kitų mokomųjų dalykų ugdymo programomis.