12. Etika ir kinas – dorinio ugdymo dalis 
12.1. Etikos ir kino modulio paskirtis
 
Etika ir kinas taikomosios etikos modulio programa, skirta 11–12 klasių mokiniams skatinant aktualiai ir kritiškai nagrinėti etikos problemas šiuolaikinį jaunimą supančių medijų ir technologijų pasaulio kontekste.