18. Aktualumas, samprata, tikslas ir uždaviniai

18.1. Aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje žmogui svarbios savybės aukštas savęs vertinimas, iniciatyvumas, gebėjimas atlikti lyderio vaidmenį, komunikabilumas glaudžiai susijusios su dvasine ir fizine jo sveikata. Sveikata yra kasdienio gyvenimo šaltinis, o ne gyvenimo tikslas; ji apima socialinius ir asmeninius išteklius bei fizines galimybes. Gera sveikata leidžia žmonėms gyventi visavertį gyvenimą, kuris reiškia daug daugiau nei biologinis kelias nuo gyvybės pradžios iki mirties. Gyvenimas nuolatinė fizinių, psichologinių, socialinių, ekonominių ir kitų aspektų raida. Sveikata viena pagrindinių kokybiško žmogaus gyvenimo sąlygų. Kad mokiniai galėtų prisitaikyti šiandieniniame gyvenime, rastų savo vietą, mokėtų įveikti gyvenimo sunkumus, svarbu nuo mažens juos to mokyti. Gyvenimo įgūdžių ugdymas tai vaikų ir jaunuolių asmeninių ir socialinių įgūdžių lavinimo programa.

18.2. Samprata. Gyvenimo įgūdžiai apima asmeninius ir socialinius įgūdžius. Pasaulio sveikatos organizacija gyvenimo įgūdžius apibūdina taip: „Tai gebėjimai prisitaikyti visuomenėje ir elgtis pozityviai, individų gebėjimas veiksmingai susidoroti su kasdienio gyvenimo poreikiais ir problemomis <...>, tai tokie gebėjimai, kurie jauniems žmonėms padeda išlaikyti psichinę sveikatą ir pasitikėjimą savo jėgomis, kai jie susiduria su gyvenimo realijomis“. Pasaulinė sveikatos organizacija yra priėmusi tokį sveikatos apibrėžimą: „Sveikata yra visiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės būsena, o ne vien ligos ar negalios nebuvimas“.