12. Šiuolaikiniai menai – meninio ugdymo dalykas 9–10 klasėms
 
Šiuolaikinių menų dalyko mokymosi pasiekimai, turinio apimtis ir pasiekimų lygių požymiai numatyti atsižvelgiant į meninio ugdymo srities nuostatas ir siekiant dermės su kitais meninio ugdymo dalykais ir kitomis ugdymo sritimis. Programa skiriama 9–10 klasių mokiniams, besidomintiems menais, mėgstantiems aktyvią praktinę veiklą ir netradicines mokymosi formas. Pasirinkę šiuolaikinių menų daly mokiniai įgis svarbiausių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų meniniam komunikavimui, ugdysis kūrybinį mąstymą, asmenines savybes ir bendruosius gebėjimus, reikalingus įvairiose gyvenimo srityse. Ekspertų parengta Šiuolaikinių menų programa 2007–2008 m. m. buvo išbandyta projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams dalyvavusiose mokyklose (projekte ši programa buvo vadinama Integruoto meninio ugdymo programa).