10. Stačiatikių tikyba – dorinio ugdymo dalis*
10.1.1. Tikslas
 
Mokantis ortodoksų (toliau vartojama – stačiatikių) tikybos pagrindinėje mokykloje, siekiama padėti kiekvienam mokiniui atrasti didžiausias gyvenimo vertybes, kurios leistų ateityje įgyvendinti savo pašaukimą, ieškoti atsakymų į mūsų dienų iššūkius ir mokiniams kylančias problemas. Mokiniai supažindinami su Šventuoju Raštu, Bažnyčios mokymu, šių dienų moralės ir socialinio gyvenimo klausimais, jiems siūloma rinktis krikščioniškąjį požiūrį santykiuose su savimi, žmonėmis, Dievu, pasauliu, kultūra.
 
*Papildymai (bendrosios nuostatos) skelbiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje adresu: http://www.smm.lt, Švietimo plėtotės centro interneto tinklalapyje adresu: http://www.pedagogika.lt.