6. Aktualumas, samprata, tikslas ir uždaviniai
 
6.1. Aktualumas. Kad galėtų gyventi prasmingą asmeninį, sėkmingą, visavertį visuomeninį ir profesinį gyvenimą dinamiškame pasaulyje, žmogus turi nuolat keistis, būti pasirengęs imtis naujos veiklos, gebėti dirbti su nuolat atsinaujinančia ir gausėjančia informacija. Mokymosi visą gyvenimą idėja laikytina vienu svarbiausių švietimo tikslų ir laukiamu rezultatu. Todėl ugdymo procese vis labiau pabrėžiami metakognityviniai gebėjimai. Tikimasi, kad mokydamasis mokytis žmogus suvoks kaitą kaip natūralų nuolatinį procesą, bus jai atviras ir gebės pasitikėdamas savo jėgomis išsikelti prasmingus tobulėjimo tikslus ir kryptingai jų siekti.
6.2. Samprata. Mokymasis mokytis suprantamas kaip asmens noras ir pasirengimas imtis naujų užduočių, gebėjimas kontroliuoti pažintinius ir emocinius procesus mokymosi metu ir taikyti įgytus gebėjimus įvairiuose kontekstuose.