9. Katalikų tikyba dorinio ugdymo dalis
 
Katalikų tikybos mokomasis dalykas supažindina mokinius su krikščionių tikėjimu, atveria asmeninio ryšio su Kristumi svarbą, ugdo pasitikėjimą Dievu, skatina atvirumą žmonėms ir krikščioniškajai moralei, bet nevaržo religinio asmens apsisprendimo. Katalikų tikybos mokymas yra konfesinis, bet neturi tikslo konkrečiai parengti sakramentams ar primesti liturgiją ir maldą.
Tikybos mokymo centre yra asmens, sukurto pagal Dievo paveikslą, unikalumas ir nelygstama vertė. Mokiniai pagarbiai, atvirai bendraudami ir bendradarbiaudami, pažindami save ir supantį pasaulį, ugdys savo pasaulėžiūrą ir pozityvias asmenybės savybes. Jaunuoliai skatinami drąsiai kelti etinius, egzistencinius, socialinius, kultūrinius klausimus ir juos analizuoti tikėjimo ir mokslo požiūriu. Mokymosi aplinka ir ugdymo procesas nukreiptas į mokinių vertybinių nuostatų ir gebėjimų intelektinių, socialinių, emocinių­, dinaminių, kultūrinių ugdymą ir pozityvią veiklą siekiant bendro gėrio. Pamokoje siekiama ugdyti mokinio sąmoningumą, savarankiškumą, atsakingumą, bendruomeniškumą ir solidarumą. Tikybos mokymas yra kristocentriškas: atskleidžiama Kristaus aukos prasmė, jo pavyzdžio ir mokymo radikalumas, jo artimumas kiekvienam mūsų. Mokytojai ir mokiniai Jėzuje Kristuje, Šventajame Rašte, Katalikų bažnyčios mokyme ieško įkvėpimo ir atsakymo į gyvenimo prasmės ir laimės klausimus.