13. Karaimų tikyba – dorinio ugdymo dalis*
13.1.1. Tikslas
 
Karaimų tikybos mokymo programos tikslas – padėti mokiniams pažinti karaimų tradicines, religines ir tautines vertybes, jomis grįsti savo pasaulėžiūrą ir puoselėti šias vertybes užtikrinant jų tęstinumą.
 
*Papildymai (bendrosios nuostatos) skelbiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje adresu: http://www.smm.lt, Švietimo plėtotės centro interneto tinklalapyje adresu: http://www.pedagogika.lt.