15. UŽSIENIO KALBA KURTIESIEMS IR NEPRIGIRDINTIESIEMS: MOKINIŲ PASIEKIMAI, TURINIO APIMTIS, VERTINIMAS
 
      Užsienio kalba yra kalbinio ugdymo dalis. Užsienio kalbos mokėjimas sutrikusios klausos mokiniams padeda pažinti kitų šalių kultūras, kurčiųjų kultūras, ugdytis daugiakalbę, daugiakultūrę kompetenciją, toleranciją kitoms tautoms. Specialiojoje mokykloje kiekvieno dalyko, tarp ir užsienio kalbos, mokymasis turi teikti kūrybinį džiaugsmą ir kelti norą tęsti mokymąsi.
      Užsienio kalbos mokėjimas teikia mokiniams galimybę plėtoti kultūrinę savimonę ir socialinę raišką, o tai padeda sutrikusios klausos mokiniams sėkmingai integruotis šiandieninėje visuomenėje.
      Programa apibrėžiamas užsienio kalbos mokymosi turinys sutrikusios klausos mokiniams, kartu teikiant galimybę mokytojui rinktis darbo būdus ir pritaikyti ugdymo turinį konkrečiai mokinių grupei. Programa apibrėžiami mokinių pasiekimai, ugdymo turinys, taip pat nurodomi kokybiniai kalbos mokėjimo požymiai, bet paliekama laisvė mokytojui interpretuoti bei kartu su mokiniais planuoti ir vertinti mokymą(si) atsižvelgiant į mokinių patirtį, interesus ir poreikius.
      Pagal šią programą mokoma(si) visų užsienio kalbų, tačiau kai kurios jos dalys konkretinamos anglų kalbai mokytis, turint omenyje, kad kurčiųjų mokyklose šios užsienio kalbos mokomasi dažniausiai.