14. Judėjų tikybos pažintinė programa dorinio ugdymo dalis
 
Kauno žydų religinė bendruomenė parengė pažintinę judėjų tikybos programą, kurios aktualumą sąlygoja tai, kad judėjų tikybos programa bendrojo lavinimo mokyklos mokiniams rengiama pirmą kartą; mokytojai ir mokiniai domisi kitų tautų kultūra ir tradicijomis, lietuvių kalba literatūros apie žydų judėjų tradicijas ir kultūrą yra mažai; Lietuvos mokyklose žydų vaikų skaičius mažas, žydų vaikai judėjų tradicijų mokomi mokyklose prie sinagogų.
Rengiant judėjų tikybos pažintinę programą, remtasi asmenine patirtimi. Kaip žinoma, Lietuvos mokiniai aktyviai lankosi Kauno choralinėje sinagogoje ir užduoda klausimus, kurie rodo, kad žinių apie žydų judėjų gyvenimą ir tradicijas Lietuvoje labai trūksta. Iš kartos į kartą perduodami mitai apie žydus, neigiami žydo stereotipai atsiranda nežinojimo.
Parengta judėjų tikybos pažintinė programa siekia apibrėžti pagrindinius judėjų tikybos reikalavimus, religines apeigas, žydų judėjų etiką, neįspraudžiant į griežtus vienos konfesijos mokymo rėmus. Mokytojai, susipažinę su šia programa, jos turinį gali integruoti į etikos arba tikybos pamokas.
Šioje programoje žodžių junginys „žydai judėjai“ vartojamas neatsitiktinai, mat sekuliarus šiuolaikinis pasaulis jau nebededa lygybės ženklo tarp žydo ir judėjo. Tradiciškai XX a. pradžioje Lietuvoje žodžiu „žydas“ būdavo įvardijamas judėjų tikybos žmogus.
Judėjų tikybos pažintinės programos paskirtis supažindinti Lietuvos mokinius su žydų judėjų tikybos ypatumais. Tikimės, kad ši programa prisidės prie tolerancijos kitoms tautoms ugdymo, nes tolerancija ir jos suvokimas atsiranda tik drauge su kultūriniu išprusimu ir emociniu žmogaus atvirumu kitoms kultūroms. Istorinis visuomenės ir pavienio žmogaus ribotumas, užsisklendimas akivaizdžiai atimtų galimybę būti atviram.