11. Pasirenkamasis tinklalapių kūrimo pradmenų modulis.
 
11.1. Tinklalapių kūrimo pradmenų modulio paskirtis didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes, supažindinti juos su tinklalapių kūrimo technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.
Baigdamas šį modulį, mokinys parengia tinklalapį (svetainę) pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema, pristato savo darbą.
11.2. Tinklalapių kūrimo pradmenų modulio tikslas suteikti galimybę visiems mokiniams plėtoti pažinimo, mąstymo gebėjimus, kūrybines galias, susipažinti su HTML kalbos paskirtimi, sintakse, pagrindinėmis sąvokomis, svetainių kūrimo etapais, kurti nesudėtingus tinklalapius, išreikšti save naudojantis tinklalapių kūrimo technologija.