10. Pasirenkamasis kompiuterinės leidybos pradmenų modulis
 
10.1. Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio paskirtis – didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes, supažindinti juos su kompiuterinės leidybos technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.
Baigdamas šį modulį, mokinys parengia spausdintą leidinį pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema, pristato savo darbą.
10.2. Kompiuterinės leidybos pradmenų modulio tikslas – suteikti galimy visiems mokiniams plėtoti pažinimo, mąstymo gebėjimus ir kūrybines galias, susipažinti su kompiuterinės leidybos principais ir pagrindinėmis sąvokomis, leidinių rengimo etapais, maketavimo pradmenimis, gilintis į kompiuterinės leidybos technologiją; siekti, kad mokiniai suvoktų praktinę skaitmeninių įtaisų naudą.