9. Pasirenkamasis programavimo pradmenų modulis
 
9.1. Programavimo pradmenų modulio paskirtis didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes, supažindinti juos su programavimo technologijos pradmenimis, padėti įvertinti savo polinkius, mokymosi galias ir apsispręsti dėl tolesnio informacinių technologijų mokymosi.
Baigdamas šį modulį, mokinys parengia programą pasirinktai arba mokytojo
pasiūlytai užduočiai atlikti, pristato savo darbą.
9.2. Programavimo pradmenų modulio tikslas suteikti galimybę visiems mokiniams ugdytis gebėjimus nuosekliai, struktūriškai, algoritmiškai mąstyti, susipažinti su pagrindinėmis algoritmų konstrukcijomis ir sąvokomis, kurti nesudėtingas programas problemai spręsti, gilintis į programavimo technologiją; siekti, kad mokiniai suvoktų praktinę algoritmų ir programavimo naudą.