X. Informacinių technologijų integruojamoji programa
 
30. Aktualumas, samprata, tikslas ir uždaviniai
 
30.1. Aktualumas. Kompiuterinis raštingumas ir informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo gebėjimai – vieni svarbiausių besiformuojančioje informacinėje (žinių) visuomenėje gyvenančiam vartotojui. Todėl atsiranda natūralus poreikis šiuos gebėjimus ugdytis ne tik per informacinių technologijų pamokas, bet taikyti juos ugdymo procese, lavinti per įvairių mokomųjų dalykų pamokas, kad informacinė komunikacinė kompetencija taptų mokymosi visą gyvenimą įrankiu.
30.2. Samprata. IKT kompetencija suprantama kaip kompiuterinio raštingumo, žinių, įgūdžių ir gebėjimų orientuotis informacijos pasaulyje, vertybinių nuostatų visuma.
30.3. Tikslas. Numatyti bendrąsias gaires, kaip informacinės komunikacinės kompetencijos ugdymą integruoti į įvairius mokomuosius dalykus.
30.4. Uždaviniai. Informacinių technologijų integruojamąja programa siekiama, kad mokiniai:
  • gebėtų saugiai, veiksmingai ir teisėtai taikyti informacines ir komunikacines technologijas įvairių dalykų savarankiškam mokymui (- si): ieškant su šiais dalykais susijusios informacijos, ją apdorojant, taikant, skleidžiant;
  • ugdytųsi informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo gebėjimus, reikalingus kasdienėje veikloje, ir išsiugdytų vertybines nuostatas;
  • ugdytųsi specialiuosius darbo su IKT gebėjimus;
  • tobulintų informacinės veiklos pobūdį ir mokymosi stilių.