12. Evangelikų reformatų tikyba dorinio ugdymo dalis
 
Evangelikų reformatų tikybos programa, skirta bendrojo lavinimo pagrindinei mokyklai, tęsia ir plėtoja pradinio ugdymo pakopos evangelikų reformatų tikybos programą.
Evangelikų reformatų tikyba yra mokinių (iki 14 metų) tėvų arba pačių mokinių (nuo 14 metų) kiekvienais mokslo metais pasirenkamas dorinio ugdymo dalykas. Per šio dalyko tikybos pamokas pabrėžiama evangelikų reformatų konfesijos religinė patirtis, mokiniai skatinami rasti asmeninį santykį su Dievu ir gyventi vadovaujantis Šventojo Rašto išmintimi.
Šios konfesijos tikybos mokymas vykdomas asmenų, kurie yra įgalioti Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos.
Evangelikų reformatų tikybos programa sudaryta remiantis Šventuoju Raštu (Biblija), pagrindiniais evangelikų reformatų išpažinimo raštais, Heidelbergo Katekizmu, Evangelikų reformatų bažnyčios paveldu ir jos istorija.